Erfaringsopsamling: Somatiske sygehusafdelinger

22-06-2018

Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 med fokus på patienter med diagnosen KOL

I 2017 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed 58 tilsyn med somatiske sygehusafdelinger. Denne erfaringsopsamling sammenfatter resultaterne og de overordnede konklusioner fra tilsynsrækken.

Se rapporten: Somatiske sygehusafdelinger - Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 med fokus på patienter med diagnosen KOL