Erfaringsopsamling - Psykiatriske sygehusafdelinger

28-06-2018

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte 34 tilsyn med psykiatriske sygehusafdelinger i 2017. Denne erfaringsopsamling sammenfatter resultaterne og de overordnede konklusioner fra tilsynsrækken.

Se erfaringsopsamlingen fra de psykiatriske sygehuse