Årsberetning om Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2017

06-06-2018

Antallet af rapporterede utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet var i 2017 helt oppe at runde 200.000. Det viser Årsberetningen for Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Den lille stigende tendens i antallet af rapporterede hændelser vidner om, at de sundhedsprofessionelle har et stærkt fokus på at arbejde med patientsikkerhed i både regioner og kommuner. Rapporteringsordningen giver både anledning og støtte til at igangsætte patientsikkerhedsindsatser. Årsberetningen viser desuden, at et stigende antal patienter har benyttet sig af muligheden for at rapportere en utilsigtet hændelse.

 

Læs mere i årsberetningen om Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2017