Patientsikkerhedsrapporten - Bidrag fra sundhedsvæsenet 2017

23-07-2018

Patientsikkerhedsrapporten – Bidrag fra Sundhedsvæsenet 2017 indeholder lokale patientsikkerhedsinitiativer, som alle landets kommuner og regioner har meldt ind til Styrelsen for Patientsikkerhed. Rapporten opsummerer således nye tendenser og initiativer på patientsikkerhedsområdet fra hele sundhedsvæsenet, og eksemplerne kan tjene som et fagligt opslagsværk for de mange sundhedsprofessionelle, der arbejder med udvikling, kvalitet og patientsikkerhed rundt omkring i Danmark. Først i rapporten findes et resumé af udvalgte initiativer, mens der til sidst findes et emneregister.

Se rapporten.