Årsberetning for International Sygesikring 2017

10-07-2018

Styrelsen for Patientsikkerhed er det danske forbindelsesorgan for EU-reglerne om koordinering af sygesikring for borgere, der rejser eller opholder sig i EU-landene. Vi står for udbetaling og opkrævning af refusion mellem landene, og vi er centralt nationalt kontaktpunkt for patienter, som ønsker at købe behandling i et af de andre EU/EØS-lande. Vi vejleder i den forbindelse generelt om retten til tilskud til den behandling, man som patient rejser til udlandet for at få. Vi giver også generel vejledning til personer fra udlandet, som ønsker at modtage planlagt behandling i Danmark.

Læs årsberetningen version 1.1 for International Sygesikring