Speciallæger i reumatologi

21-02-2018

Erfaringsopsamling fra tilsynsbesøg på private behandlingssteder 2012-2016.

Rapportens formål er at beskrive og kommentere målopfyldelsen af de anvendte målepunkter ved udførte tilsynsbesøg og herved afdække områder, hvor der er behov for en styrket indsats for patientsikkerheden.

Læs rapporten Speciallæger i reumatologi.