Patientsikker ombygning

14-07-2017

Styrelsen for Patientsikkerhed har på opfordring fra styrelsens Fagligt Forum udarbejdet en tjekliste for risikoområder for patientsikkerheden.

Tjeklisten kan med fordel anvendes ved ombygning på sygehuse. Risikomanagere har bidraget til tjeklisten, ligesom den også har været i høring hos et byggeteknisk forum.

Målet med tjeklisten er, at den skal være en hjælp til at have fokus på patientsikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med ombygning på sygehuse. Det er dog vigtigt at bemærke, at listen ikke er udtømmende, og man altid skal være opmærksom på, om der i den konkrete situation er andre forhold, der skal tages hensyn til.

Se tjeklisten