Fra 1. juli 2024 må du ikke benytte titlen eller arbejde som ambulancebehandler, hvis du ikke er autoriseret

18-03-2024

Den 5-årige overgangsordning ophører. Hvis du skal arbejde som ambulancebehandler eller paramediciner, og du endnu ikke er autoriseret eller registreret, anbefales du derfor at søge om autorisation og/eller registrering snarest muligt.

Overgangsordning ophører

I forbindelse med oprettelsen af en autorisationsordning for ambulancebehandlere og registrering af ambulancebehandlere med særlig kompetence (paramedicinere), blev der indført en 5-årig overgangsordning.

Overgangsordningen betød, at ambulancebehandlere og paramedicinere, der er uddannet i Danmark før den 1. juli 2019, hvor autorisationsordningen trådte i kraft, måtte bruge titlen og arbejde som ambulancebehandler og paramediciner indtil overgangsordningens ophør.

Overgangsordningen ophører 30. juni 2024.

Hvad betyder det?

Efter den 30. juni 2024 må titlen ”ambulancebehandler” kun anvendes af personer, der har en dansk autorisation som ambulancebehandler, mens titlen ”ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner)” kun må anvendes af personer, der er registeret som ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner) hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hvis du ikke har søgt om autorisation og registrering endnu

Hvis du skal arbejde som ambulancebehandler eller paramediciner efter den 30. juni 2024, og du ikke har en autorisation eller er registreret endnu, anbefaler vi, at du søger om autorisation og/eller registrering snarest muligt.

Vi anbefaler dette, fordi vi har en sagsbehandling på op til 3 måneder efter vi har modtaget din ansøgning inklusiv nødvendig dokumentation.

Hvis du er uddannet uden for Danmark

Ambulancebehandlere og paramedicinere uddannet uden for Danmark kan også være omfattet af overgangsordningen. Det kan de, hvis de har fået anerkendt deres uddannelse i Danmark inden den 1. juli 2019 og kan dokumentere, at de arbejdede i Danmark den 1. juli 2019. Overgangsordningen bortfalder også for dem den 30. juni 2024. Læs mere om hvordan udenlandsk uddannede ambulancebehandlere kan opnå dansk autorisation