UTH i tal

Nu kan du dykke ned i UTH-data om infektioner

06-05-2024

4.417 beskrivelser af utilsigtede hændelser, hvor patienter fik infektioner, landede i Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD) fra juli 2022 til juni 2023. Nu kan du dykke ned i tallene på vores hjemmeside.

I Styrelsen for Patientsikkerhed analyserer vi løbende utilsigtede hændelser (UTH), der bliver sendt ind til Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Det gør vi for at finde mønstre og tendenser i utilsigtede hændelser på tværs af landet for at understøtte læring i sundhedsvæsenet.

Nu kan du blive klogere på data fra de indsendte UTH – i første omgang de UTH, der handler om infektioner.

Utilsigtede hændelser om infektioner: Hvor, hvilke og hvor alvorlige var de?

På siden ”UTH i tal” du se, hvordan det i løbet af ét år så ud med utilsigtede hændelser, hvor patienter fik infektioner i forbindelse med deres behandling. Du kan bl.a. se, hvilke dele af sundhedsvæsenet der indsendte flest UTH med infektioner, hvilke typer infektioner der fyldte mest, og hvor alvorlige de var.

Gå til siden ”UTH i tal”

Hvad er en utilsigtet hændelse?

Når noget går galt i forbindelse med sundhedsfaglige opgaver, kalder man det en utilsigtet hændelse (UTH). Det er en hændelse, som har eller kunne have haft konsekvenser for patienten i forskellig grad. Man kalder det utilsigtet, fordi det ikke var meningen, at det skulle ske. Sundhedspersonale har pligt til at rapportere UTH til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD). Formålet er at lære af hændelsen og gøre sundhedsvæsenet endnu mere sikkert.

Sundhedsfaglig

Vidste du, at infektioner nu kan samlerapporteres?

Infektioner er netop blevet tilføjet som et UTH-område, som du og dine kolleger kan samlerapportere.

Samlerapportering er en let måde at registrere utilsigtede hændelser på, hvor man noterer få oplysninger om en hændelse på et stykke papir.

Alle hændelser med infektioner, hvor konsekvenserne ikke var alvorlige for patienten, kan samlerapporteres.

Læs mere og find skemaerne til samlerapportering her