Bekendtgørelse om sygeplejerskers forbeholdte virksomhedsområde

13-06-2024

Bekendtgørelsen om sygeplejerskernes forbeholdte virksomhedsområde er nu offentliggjort. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2024 og fastsætter bl.a. regler for sygeplejerskers anvendelse og ordination af vacciner og øvrige lægemidler samt orientering af patientens egen eller behandlende læge.

Siden 1. januar 2024 har sygeplejersker haft et forbeholdt virksomhedsområde. Det betyder, at sygeplejersker har mulighed for at udføre en række opgaver på egen hånd, uden at en læge nødvendigvis skal involveres. Det forbeholdte virksomhedsområde omfatter bl.a. behandling med visse lægemidler og vacciner.

En ny bekendtgørelse fastsætter nu, præcis hvilke lægemidler en sygeplejerske må ordinere og administrere uden at inddrage en læge. Bekendtgørelsen beskriver desuden, hvordan sygeplejersken skal orientere patientens læge, hvis en behandling udvikler sig uhensigtsmæssigt eller uforudset. Den beskriver også, hvordan lægen skal orienteres efter endt behandling eller behandlingsforløb. Det vil dog stadig være ledelsen på de behandlingssteder, hvor sygeplejerskerne arbejder, der beslutter, hvilke medarbejdere der må udføre hvilke opgaver på arbejdspladsen.

Vejledning på vej

Vi inddrager en bred vifte af sundhedsvæsenets parter i arbejdet med vejledningen for sygeplejerskernes forbeholdte virksomhedsområde. Det forventes, at arbejdet med vejledningen vil være færdigt i første halvår af 2025.

I praksis vil det først i 2025 blive muligt for sygeplejersker at ordinere og administrere lægemidler og vacciner på eget initiativ og ansvar. Det skyldes, at de it-systemer, der bruges til at ordinere og administrere lægemidlerne, skal udvikles og tilpasses, så sygeplejerskerne kan varetage behandlingen patientsikkert.

Se bekendtgørelsen på Retsinformation.dk

Læs mere om sygeplejerskernes forbeholdte virksomhedsområde for og få svar på hyppigt stillede spørgsmål:

FAQ om forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker