Skærpede krav når ikke-autoriserede sundhedspersoner udfører nåleakupunktur på brystkassen

31-01-2024

Hvis du vil udføre nåleakupunktur på brystkassen og ikke har en sundhedsfaglig autorisation, gælder der fra udgangen af juni 2024 skærpede krav til din uddannelse.

Sundhedspersoner uden sundhedsfaglig autorisation, der vil udføre nåleakupunktur på brystkassen, skal fra den 30. juni 2024:

  • have gennemført et 3 dages kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen, som er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Når kurset er gennemført skal det registreres hos styrelsen.
  • have en sundhedsmæssig uddannelse på minimum 660 undervisningstimer. Af de 660 undervisningstimer skal de 250 være i akupunktur. Du kan ikke modregne erhvervserfaring i de 660 timer.

Reglerne blev indført i autorisationsloven i 2019 med overgangsordninger for hvert nyt krav. Nu udløber den sidste af overgangsordningerne, og dermed træder kravet om en sundhedsmæssig uddannelse i kraft.

Hvis du ikke har enten en sundhedsfaglig autorisation eller opfylder begge krav, må du altså ikke udføre akupunktur på brystkassen efter den 30. juni 2024.

Læs mere om reglerne for nåleakupunktur på brystkassen