Nu udvider vi muligheden for at samlerapportere UTH

30-01-2024

Fra 1. marts 2024 kan hele sundhedsvæsenet samlerapportere utilsigtede hændelser med infektion, medicinadministration, medicindispensering og fald. Du kan som patientsikkerhedsansvarlig eller leder i sundhedsvæsenet høre mere om samlerapportering og de nye områder på webinar 26. februar 2024.

Nogle typer utilsigtede hændelser kan rapporteres samlet på et papirskema – det kalder vi ”samlerapportering”, og det er en lettere måde at rapportere på.

Siden 1. juli 2023 har det været muligt at samlerapportere i hele sundhedsvæsenet, og nu bliver ordningen udvidet, så det er muligt at samlerapportere inden for i alt fire områder:

  • Fald
  • Infektioner
  • Medicinadministration (herunder ”Medicin ikke givet”)
  • Medicindispensering

Det gælder for alle fire kategorier, at de kun kan samlerapporteres, hvis der ikke hverken var eller kunne have været alvorlige eller dødelige konsekvenser for patienten/borgeren.

Utilsigtede hændelser, hvor konsekvensen var eller kunne have været alvorlig/dødelig, skal man fortsat rapportere enkeltvis til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD).

Samlerapportering er et værktøj til læring lokalt

Kommunerne har brugt samlerapportering af utilsigtede hændelser siden 2020 på områderne ”Medicin ikke givet” og ”Fald”. Det har været et ønske fra både kommuner og regioner at have muligheden for at samlerapportere – og at kunne samlerapportere for flere områder.

Derfor er samlerapportering i sommeren 2023 blevet udvidet til hele sundhedsvæsenet og nu også med flere områder. De fire områder til samlerapportering er valgt i samarbejde med repræsentanter fra kommuner og regioner og er relevante på tværs af sundhedsvæsenet.

Samlerapportering er et effektivt værktøj til arbejdet med patientsikkerhed ud fra utilsigtede hændelser. Det gør det nemlig lettere for den enkelte medarbejder at registrere en hændelse, og så giver det et bedre overblik over hændelserne. På den måde kan man hurtigt reagere og ændre i de arbejdsgange, der eventuelt ligger til grund for UTH’erne. Det viser erfaringen fra kommunerne, der har samlerapporteret siden 2020:

”Hos os har samlerapportering ikke bare betydet en stigning i rapporteringer af utilsigtede hændelser, men også en oplevelse af at få mere mening og hurtigere læring ud af at rapportere UTH. Vi bruger aktivt samlerapporteringsskemaerne på triage-møder og på månedlige UTH-møder på tværs af afdelinger. Det betyder kortere læringsloops og ikke mindst, at vi kan lære af hinandens UTH’er på tværs af afdelinger,” fortæller Trine Schier Morsing, der er udviklingssygeplejerske og UTH-sagsbehandler i Høje Taastrup Kommune, som blot er én af de kommuner, der aktivt bruger samlerapportering i arbejdet med patientsikkerhed.

Webinar: Bliv klogere på samlerapportering af utilsigtede hændelser

Hvis I på jeres arbejdsplads gerne vil vide mere om samlerapportering af utilsigtede hændelser, kan I deltage i vores webinar ”Bliv klogere på samlerapportering af utilsigtede hændelser” mandag den 26. februar kl. 9.30-11.00.

Webinaret er især relevant for dig, der arbejder med patientsikkerhed eller er leder på fx en afdeling på et sygehus eller i en kommune.

Læs mere og tilmeld dig webinaret.

Fire hurtige om samlerapportering

  • Hvad: Samlerapportering er en let måde at registrere udvalgte hændelsestyper på, hvis de ikke har eller kunne have haft alvorlige eller dødelige konsekvenser for patienten. Det vil sige, at de ikke har hverken ”faktisk” eller ”mulig” alvorlig/dødelig konsekvens, som det hedder i rapporteringsskemaet i Dansk Patientsikkerhedsdatabase.
  • Hvordan: Samlerapportering foregår ved, at alle medarbejdere på det samme papirskema registrerer nogle få informationer om den hændelse, de har oplevet. Én gang om måneden rapporterer en medarbejder hændelserne samlet digitalt til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD).
  • Hvorfor: Når I registrerer hændelserne på papir, der ligger fremme på arbejdspladsen, kan I få et hurtigt overblik over, hvor og hvornår en bestemt type hændelse sker. På den måde kan I hurtigere sætte ind med forebyggende tiltag og arbejdsgange, der kan forbedre patientsikkerheden.
  • Hvem: Alle enheder i sundhedsvæsenet kan samlerapportere. Det er ledelsen, der beslutter, om I skal bruge muligheden for at samlerapportere, eller I skal rapportere hændelserne enkeltvis til DPSD. Kommunerne har kunnet samlerapportere siden 2020. Fra sommeren 2023 er ordningen blevet udbredt til resten af sundhedsvæsenet.

Læs mere om samlerapportering

Senest opdateret 30-01-2024