Klog på UTH

Fald: Forebyg og reagér i tide

10-10-2023

Det er en utilsigtet hændelse, hvis en borger/patient falder i forbindelse med behandling eller pleje i sundhedsvæsenet – også selvom der ikke er personale til stede, når faldet sker. Især ældre mennesker risikerer at komme alvorligt til skade ved fald.

Klog på UTH er et nyhedsbrev med cases inspireret af hændelser fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase. 

Fald er den næststørste kategori af alle rapporterede utilsigtede hændelser, kun overgået af medicinhændelser. Særligt for ældre mennesker kan fald have alvorlige konsekvenser og fx resultere i hoftebrud. Derfor er det vigtigt, at især medarbejdere, der arbejder med ældre borgere/patienter, er opmærksomme på at forebygge fald og reagere tidligt, hvis skaden er sket.

Case

En ældre kvinde bliver fundet på gulvet ved siden af sin seng. Hun klager lidt over smerter og kan ikke forklare, hvordan faldet er sket. Personalet kan dog se, at hendes gangstativ ikke står ved sengen, som det plejer. De hjælper hende op i sengen igen og giver hende Panodil mod smerterne.

Næste morgen har kvinden stærke smerter, og personalet ringer efter vagtlægen. Lægen indlægger hende og mistænker, at hun har brækket hoften. Det viser sig at være rigtigt. Kvinden må opereres og igennem et længere forløb med genoptræning.

Vær opmærksom på

  • De fysiske omgivelser omkring ældre borgere/patienter:
    • Står der ting i vejen, som borgeren/patienten kan falde over?
    • Har borgeren/patienten let adgang til sit gangstativ eller andre hjælpemidler?
  • Om borgeren/patienten får medicin, der kan påvirke balancen. Vær ekstra opmærksom, når borgeren/patienten får ny medicin.
  • At kende og følge jeres lokale retningslinjer for fald (forebyggelse og udredning).

Klog på UTH