Fokus på insulin ved tilsyn

17-04-2023

Fra i dag går Styrelsen for Patientsikkerhed for første gang en række tilsyn med fokus på håndtering af insulin i plejesektoren og på bosteder. Målepunkterne har fokus på instrukser og arbejdsgange, og behandlingsstederne kan bruge dem til at gennemgå deres egen praksis på insulinområdet.

Insulin er et såkaldt risikosituationslægemiddel. Forkert håndtering af insulin kan have alvorlige konsekvenser for de patienter, der har brug for lægemidlet. Det kan fx ske, hvis en patient får en for høj eller for lav dosis insulin, og da dosis skal justeres efter patientens blodsukker, er der særligt stor risiko for fejldosering med insulin. Det stiller tilsvarende nogle krav til de behandlingssteder, hvor personalet skal håndtere lægemidlet for patienter med diabetes.

Styrelsen for Patientsikkerhed har et særligt fokus på netop risikosituationslægemidler, og i foråret 2023 indleder vi en række tilsyn i plejesektoren og på bosteder, hvor personalet håndterer insulin for beboere med diabetes.

"Insulintilsynene er det, vi kalder organisatoriske tilsyn. Det vil sige, at vi ikke vurderer den enkelte medarbejder, men ser på, hvordan behandlingsstederne organiserer håndteringen af insulin. Formålet med tilsynene er både at afdække det patientsikkerhedsmæssige niveau og understøtte læring i plejesektoren og på bosteder," siger Dorthe Eberhardt Søndergaard, vicedirektør i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Tilsynet tager udgangspunkt i en række målepunkter, der bl.a. har fokus på instrukser og arbejdsgange for behandlingen med insulin. Målepunkterne kan også bruges af behandlingsstederne til at gennemgå egen praksis. Det gælder både de behandlingssteder, der får tilsyn, og dem, der ikke får tilsyn.

I Styrelsen for Patientsikkerhed har vi udviklet en række læringsmaterialer, der er til fri afbenyttelse for behandlingsstederne: