Blod, væv/celler og organer

Del sidens indhold med andre

Styrelsen for Patientsikkerhed er den udpegede nationale kompetente myndighed med ansvar for gennemførelse af reglerne for blodlovgivning (2005), for væv og celler (herunder reproduktiv) lovgivning (2006) og for lovgivning omkring organer (2012). Implementeringen af standarderne i lovgivningen skal sikre høje standarder for kvalitet og sikkerhed, både nationalt og på tværs af medlemsstaterne i Den Europæiske Union. Før oktober 2015 var det Lægemiddelstyrelsen, der var ansvarlig for disse sundhedssektorer.

Oplysninger om vores nationale arbejdsprogrammer i disse sektorer inkluderer gennemførelsen af kontrolforanstaltninger, regelmæssige inspektioner af virksomheder, godkendelse af bestemte aktiviteter, indberetning af alvorlige bivirkninger og uønskede/utilsigtede hændelser, offentliggørelse af årsrapporter og henvisninger til den nationale lovgivning.

Supplerende oplysninger om den europæiske lovgivning og retningslinjer relateret til blod, væv og celler og organer kan findes på European Commissions hjemmeside. Derudover findes der tekniske rapporter, som inkluderer en oversigt over gennemførslen af lovgivningen, en række EU-projekter samt de nye initiativer eller arbejdsprogrammer, der udføres af medlemsstaterne, EU kommissionen og de faglige sammenslutninger.

Relaterede links