×

Udstedelse af ligpas

Opdateret 18. august 2015

Ligpas udstedes af enhederne for Tilsyn og Rådgivning. I de tilfælde, hvor et lig skal transporteres til et andet land, kræves der et ligpas.

Vejledning til bedemænd

Når enhederne for Tilsyn og Rådgivning udsteder ligpas skal følgende dokumenter foreligge. Alle spørgsmål i forbindelse hermed rettes til Styrelsen for Patientsikkerheds enhed for Tilsyn og Rådgivning i den region, der skal udstede ligpasset.

1. Lægelige oplysninger fra dødsattest

I tilfælde af Elektronisk dødsattest skal lægen printe hele attesten ud og herpå anføre:

  • om afdøde led af smittefarlig sygdom
  • sit stempel, dato og underskrift.

Dødsattesten udleveres i en lukket kuvert til bedemanden. I tilfælde af papirdødsattest skal lægen tage kopi af side 2 og herpå anføre

  • om afdøde led af en smittefarlig sygdom, 
  • at kopien er i overensstemmelse med originalen,
  • sit stempel, dato og underskrift. 

Kopien udleveres i en lukket kuvert til bedemanden.

2. Dødsanmeldelse

Underskrevet af Kordegnekontoret. (Bopæl eller dødssted).

3. Anmodning fra bedemandsfirmaet om tilladelse til transport af lig til udlandet, herunder kistens beskaffenhed

Underskrevet af bedemandsfirmaet.

4. Loddeattest for zinkkister

Underskrevet af bedemandsfirmaet.

Særligt vedrørende Finland, Island, Norge og Sverige: Zinkkiste er ikke nødvendig, med mindre den, der står for transporten, kræver det. Kisten skal dog være tæt og solid. 

5. Balsameringsattest – hvis liget skal transporteres med fly

Underskrevet af bedemandsfirmaet.

Særligt vedrørende Finland, Island, Norge og Sverige: Balsamering ved flytransport er ikke nødvendig – med mindre den der står for transporten kræver det.

6. Særligt vedrørende Færøerne

Det er Styrelsen for Patientsikkerheds opfattelse, at Færøerne i relation til Bekendtgørelsen om behandling af lig, nr. 152 af 1983,  herunder transport af lig, er at anse for Danmark.

7. Ligpas kræves ikke ved transport

Ligpas kræves ikke ved transport af aske til eller fra udlandet.

Ligpas kræves ikke ved transport af lig inden for Danmarks Riges grænser. Det kræves heller ikke ved transport til Færøerne eller ved transport til og fra Bornholm via Sverige. Se Sundheds- og Ældreministeriets pressemeddelelse af 21. marts 2012: Slut med ligpas

Ligpas kræves dog til Grønland.

Lovgivning

Epidemiloven §§ 24 og 29, stk. 2 (LBK 814 af 27. august 2009 om smitsomme sygdomme)

Bekendtgørelse nr. 152 af 14. april 1983 om behandling af lig

Cirkulære nr. 15480 af 26. september 1983 om transport af lig til eller fra udlandet

Attester og anmodninger

Loddeattest

Anmodning om transport af lig til udlandet

Balsamering

Legalisering

Fra den l. januar 2007 er legalisering af lægeattester, ligpas m.v. overgået til Udenrigsministeriet. Hidtil har først Styrelsen for Patientsikkerhed og derefter Udenrigsministeriet legaliseret disse dokumenter.

Du kan finde mere på Udenrigsministeriet's hjemmeside under Borgerservice / legalisering.