Sundhedsfare og beredskab

Abekopper

Styrelsen for Patientsikkerhed foretager smitteopsporing af tilfælde af abekopper i Danmark og yder rådgivning til smittede og muligt smittede. Arbejdet med at begrænse smittespredningen foregår i tæt samarbejde med andre myndigheder.

Læs mere om vores arbejde med abekoper

Smitsomme sygdomme

Smitsomme sygdomme

Vi modtager anmeldelser om enkelttilfælde og udbrud af en række smitsomme sygdomme. 

Læs mere om at anmelde smitsomme sygdomme