Nåleakupunktur på brystkassen

Del sidens indhold med andre

Ny ordning på vej

I april 2019 blev der vedtaget et lovforslag der regulerer nåleakupunktur på brystkassen.

Herefter kan nåleakupunktur på brystkassen alene udføres af

  1. Læger og kiropraktorer.
  2. Personer, der udfører akupunktur på brystkassen som led i offentlig sygehusbehandling.
  3. Personer, der har gennemført et kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen.

Der var i lovforslaget fastsat en overgangsordning, der udløber den 30. juni 2021. Herefter må du ikke længere udføre nåleakupunktur på brystkassen, uden at have gennemgået et sikkerhedskursus med mindre du opfylder betingelserne under punkt 1) og 2) herover.  

Overgangsordning – hvad betyder det for dig?

Er du læge eller kiropraktor, så kan du fortsat udføre nåleakupunktur på brystkassen både før den 30. juni 2021 og efter denne dato

Hvis du udfører nåleakupunktur som led i behandlingen i det offentlige sygehusvæsen, kan du også fortsat udføre nåleakupunktur på brystkassen både før den 30. juni 2021 og efter denne dato

Alle andre der udfører nåleakupunktur

Du kan frem til den 30. juni 2021 udføre nåleakupunktur på brystkassen. Herefter skal du gennemføre det obligatoriske kursus, notificere Styrelsen for Patientsikkerhed om gennemført kursus og indbetale et gebyr for at blive opført på en liste for fortsat lovligt at kunne udføre nåleakupunktur på brystkassen.

Afholdelse af kurser

Det er forventningen, at kurser kan gennemføres fra medio august 2021. Kurserne gennemføres af den leverandør, som Styrelsen for Patientsikkerhed efter udbud har indgået aftale med. Indholdet af kurset fastlægges i en bekendtgørelse (Bekendtgørelse om regler og krav til indhold og omfang af kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen samt opkrævning af gebyr for registrering af kurset), som er i høring frem til den 22. juli, så den forventeligt kan træde i kraft den 1. august 2021. Når de første kurser gennemføres vil det på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside fremgå, hvordan notificering om gennemført kursus og betaling af gebyr sker.

Du kan på First-8 hjemmeside se, hvornår der udbydes kurser.

Spørgsmål vedr. ordningen kan rettes til Styrelsen for Patientsikkerhed på aaes@stps.dk.