Erfaringsopsamling: Sundhedsfaglige tilsyn på plejeområdet 2022

20-09-2023

I 2022 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed 231 sundhedsfaglige tilsyn på plejecentre, i hjemmepleje og hjemmesygepleje.

Vi har opsummeret resultater og observationer fra tilsynene i denne erfaringsopsamling.

Læs erfaringsopsamlingen