Erfaringsopsamling fra sundhedsfaglige tilsyn på tandklinikker 2022

06-09-2023

Der er fortsat behov for fokus på journalføring og hygiejne

I 2022 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed 74 udgående sundhedsfaglige tilsyn på tandklinikker.

Resultaterne fra tilsynene er opsummeret i en erfaringsopsamling, der viser, at der fortsat er behov for fokus på bl.a. journalføring og hygiejne på klinikkerne.

Læs erfaringsopsamlingen