Erfaringsopsamling fra sundhedsfaglige tilsyn på det kliniske tandteknikerområde 2022

01-09-2023

17 sundhedsfaglige tilsyn på det kliniske tandteknikerområde

I 2022 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed i alt 17 sundhedsfaglige tilsyn på det kliniske tandteknikerområde.

Tilsynene tog udgangspunkt i et sæt målepunkter, som bl.a. omhandlede journalføring, informeret samtykke, samarbejde med tandlæger, hygiejne og materialehåndtering.

Resultaterne fra tilsynene er opsummeret i en erfaringsopsamling.

Læs erfaringsopsamlingen