Erfaringsopsamling fra sundhedsfaglige tilsyn på bosteder 2022

28-09-2023

Tilsyn afdækkede, at der fortsat er udfordringer i forhold til sundhedsfaglig vurdering, dokumentation og medicinhåndtering.

I 2022 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed 166 sundhedsfaglige tilsyn på bostedsområdet. Tilsynene havde til formål at vurdere patientsikkerheden og understøtte læring på bostederne.

Mange af tilsynene afdækkede relativt alvorlige brister i patientsikkerheden. Opfyldelsen af tilsynets målepunkter på tværs af tilsynene viser, at der fortsat særligt er udfordringer i forhold til sundhedsfaglig vurdering og dokumentation samt medicinhåndtering.

Vi har opsummeret resultater og observationer fra tilsynene i en erfaringsopsamling.

Læs erfaringsopsamlingen