Guide om digital sundhedsfaglig behandling

03-10-2023

Når man bruger digitale teknologier i behandlingen af patienter i sundhedsvæsenet, gælder der som udgangspunkt de samme regler som ved al anden behandling. Denne guide giver svar på nogle af de ofte stillede spørgsmål om ansvar og pligter for behandlingssteder og sundhedspersoner, der tilbyder digital sundhedsfaglig behandling.

Som udgangspunkt skal man følge de samme regler, når man bruger digital teknologi i behandlingen, som når man ser patienterne fysisk. Det gælder alt fra videokonsultationer og behandling gennem apps til brug af kunstig intelligens og data fra monitorering af patienter i hjemmet.

Der er dog nogle særlige forhold, man som sundhedsperson og/eller leder på et behandlingssted skal være opmærksom på.

I denne guide kan du læse om nogle af de vigtigste forhold og finde svar på hyppigt stillede spørgsmål om ansvar og pligter ved digital sundhedsfaglig behandling.

Læs guiden