Styrelsen for Patientsikkerheds årsrapport 2022

31-05-2023

Årsrapporten vedrører Styrelsen for Patientsikkerheds aktiviteter, regnskab og målrapportering vedrørende de faglige resultater for 2022.

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Styrelsen for Patientsikkerhed, CVR nr. 3710 5562, er ansvarlig for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2022.

Læs hele årsrapporten for 2022