Erfaringsopsamling fra sundhedsfaglige tilsyn på behandlerfarmaceutområdet 2022

30-05-2023

I 2022 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed i alt 38 sundhedsfaglige tilsyn med behandlingssteder på behandlerfarmaceutområdet. Resultaterne fra tilsynene viser, at der generelt kun er mindre problemer af betydning for patientsikkerheden på behandlerfarmaceutområdet.

Læs erfaringsopsamlingen fra sundhedsfaglige tilsyn på behandlerfarmaceutområdet 2022