Erfaringsopsamling fra sundhedsfaglige tilsyn i almen praksis 2022

13-06-2023

I 2022 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed i alt 74 sundhedsfaglige tilsyn med almen praksis. 45 af tilsynene blev gennemført som led i et såkaldt forløbstilsyn med behandling af patienter med hoftenære frakturer i ortopædkirurgiske patientforløb. 29 af tilsynene blev gennemført som enkeltstående tilsyn med fokus på kendte risikoområder i almen praksis generelt.

Erfaringer og observationer fra de forskellige tilsynsrækker peger på nogle generelle mønstre og tendenser, som går igen i mange almen praksis på tværs af landet. Det gælder bl.a. i forhold til:

  • Behandling med afhængighedsskabende lægemidler
  • Delegation og skriftlige instrukser
  • Opfølgning på parakliniske undersøgelser
  • Samarbejde på tværs af sektorer

Læs hele erfaringsopsamlingen fra sundhedsfaglige tilsyn i almen praksis 2022