Osteopatiområdet: Erfaringsopsamling for det sundhedsfaglige tilsyn i 2022

12-01-2023

I 2022 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed i alt 51 sundhedsfaglige tilsyn med behandlingssteder på osteopatiområdet. Tilsynene havde til formål at vurdere patientsikkerheden og understøtte læring på behandlingsstederne. De tog udgangspunkt i et sæt målepunkter, som bl.a. omhandlede journalføring, diagnostik, informeret samtykke og hygiejne. Resultaterne fra tilsynene peger på, at der generelt er et højt patientsikkerhedsmæssigt niveau på området. Tilsynene viser dog også, at der nogle steder er behov for et øget fokus på blandt andet journalføring og diagnostik.

Læs hele erfaringsopsamlingen, og se resultaterne fra tilsynene på osteopatiområdet her.