Sygeplejefaglig journalføring

16-07-2021

Denne pjece indeholder gode råd og regler for korrekt journalføring for sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Pjecen indeholder bl.a. oversigter over, hvad der skal dokumenteres i journalen, hvem der har ansvaret, og principper for patientsikker journalføring. 

Læs pjecen: "Sygeplejefaglig journalføring" (pdf)