Sundhedsfaglig journalføring for pædagogisk personale

16-07-2021

Denne pjece indeholder gode råd og regler for korrekt journalføring for pædagogisk personale, som udfører sundhedsfaglige opgaver. Pjecen indeholder blandt andet oversigter over, hvad der skal dokumenteres i journalen, hvem der har ansvaret, og principper for patientsikker journalføring.

Læs pjecen: "Sundhedsfaglig journalføring for pædagogisk personale" (pdf)