Præhospitale område: Erfaringsopsamling for det sundhedsfaglige tilsyn i 2019

09-02-2021

I 2019 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed 34 sundhedsfaglige tilsyn på det præhospitale område. Tilsynet omfattede behandlingssteder ved både private og regionale præhospitale beredskaber, dvs. ambulancestationer og helikopterbase.

Generelt har tilsynene med de præhospitale behandlingssteder vist, at området er præget af en fint udviklet sikkerhedskultur, som bl.a. kommer til udtryk i en meget systematisk tilgang til kvalitetsstyring, samarbejdsrelationer og kompetenceudvikling. Der er mange steder hentet inspiration fra andre brancher, bl.a. luftfart, hvor der arbejdes systematisk med sikkerhed.

Tilsynene peger dog også på områder, hvor der basis for at arbejde videre med indsatser, som kan styrke patientsikkerheden på området:

  • Overvågning og vurdering af klinisk tilstand
  • Medicinbeholdning og medicinopbevaring
  • Overlevering af information ved overdragelse af patienter

Læs hele erfaringsopsamlingen fra de sundhedsfaglige tilsyn på det præhospitale område.