Bosteder: Erfaringsopsamling fra det sundhedsfaglige tilsyn 2018

14-11-2019

I 2018 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed 166 sundhedsfaglige tilsyn på bosteder. Denne erfaringsopsamling sammenfatter konklusionerne fra tilsynsrækken og de læringspotentialer, som vi har identificeret på baggrund af tilsynene.

Få inspiration til mere læring, og læs om tilsynsbesøgene i erfaringsopsamlingen om bosteder.