Sundhedsfagligt tilsyn med sundhedsvæsenet

22-02-2019

Siden 1. januar 2017 har Styrelsen for Patientsikkerhed haft til opgave at føre tilsyn med alle typer af behandlingssteder i sundhedsvæsenet. Tilsynet skal bidrage til at sikre patientsikkerheden og patienternes rettigheder. Derudover skal tilsynet understøtte læring på behandlingsstederne.

Læs mere i folderen om det sundhedsfaglige tilsyn

Hent folderen om det sundhedsfaglige tilsyn til print