Ny vejledning om tandlægers journalføring

09-11-2016

Den nye vejledning om tandlægers journalføring præciserer for første gang hvordan tandlæger skal føre journal.

Tandlæger er som andre autoriserede sundhedspersoner forpligtet til at føre journal, og den nye vejledning præciserer hvad der skal stå i journalen.

Hovedformålet med journalføring er primært at sikre sammenhæng mellem undersøgelse, diagnose, information, forebyggelse og behandling. Samtidig danner journalen grundlag for fortsat forsvarlig behandling, så patientsikkerheden varetages fra behandling til behandling, og når flere sundhedspersoner deltager i behandlingen. Derudover dokumenterer journalen også hvilken behandling patienterne har modtaget.

Link: Vejledning om tandlægers journalføring