UTH I TAL

UTH i tal om selvskade og selvmord

18-06-2024

Det er en utilsigtet hændelse (UTH), når et menneske i behandling eller pleje i sundhedsvæsenet udøver selvskade, forsøger at tage sit eget liv eller dør ved selvmord.
Over en etårig periode blev der sendt 771 UTH med selvskade, selvmordsforsøg eller selvmord ind til Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Det svarer til 0,5% af alle UTH i perioden. På stps.dk kan du få indblik i tallene for området.

Når mennesker i behandling eller pleje i sundhedsvæsenet gør skade på sig selv eller forsøger at tage deres eget liv, er det en utilsigtet hændelse. Det kaldes også en UTH.

Ligesom med øvrige kategorier af UTH analyserer vi løbende hændelser med selvskade og selvmord. Det gør vi for at finde mønstre og tendenser, som kan være med til at understøtte læring i sundhedsvæsenet.

Den nyeste udgivelse af ”UTH i tal” giver indblik i, hvordan UTH med selvskade, selvmordsforsøg og selvmord fordeler sig. Du kan se, hvor i sundhedsvæsenet hændelserne sker, hvor alvorlige de er, og hvordan de fordeler sig på tværs af køn og alder. Du kan også se nogle af de forslag og initiativer til forebyggelse, der fremgår af de indsendte UTH.

Gå til UTH i tal: Selvskade og selvmord

Hvad er en utilsigtet hændelse?

Når noget går galt i forbindelse med sundhedsfaglige opgaver, kalder man det en utilsigtet hændelse (UTH). Det er en hændelse, som har eller kunne have haft konsekvenser for patienten i forskellig grad. Man kalder det utilsigtet, fordi det ikke var meningen, at det skulle ske. Sundhedspersonale har pligt til at rapportere UTH til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD). Formålet er at lære af hændelsen og gøre sundhedsvæsenet endnu mere sikkert.

Har du brug for hjælp?

Er du i krise og har selvmordstanker, kan du ringe til Livslinjen på 70 201 201 – er det akut, skal du ringe 112.

Du kan finde mere information på selvmordsforebyggelse.dk