Ny bekendtgørelse om jordemødres forbeholdte virksomhedsområde

13-06-2024

En ny bekendtgørelse om jordemødres forbeholdte virksomhedsområde er nu offentliggjort. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2024 og fastsætter bl.a. regler for jordemødres anvendelse og ordination af vacciner og øvrige lægemidler.

1. januar 2024 blev det forbeholdte virksomhedsområde for jordemødre udvidet. Det betyder, at jordemødre har mulighed for at udføre flere behandlinger på egen hånd, uden at en læge nødvendigvis skal involveres. Det udvidede forbeholdte virksomhedsområde giver bl.a. jordemødre mulighed for at behandle med visse lægemidler og give vacciner. Det vil dog stadig være ledelsen på de behandlingssteder, hvor jordemødrene arbejder, der beslutter, hvilke medarbejdere der må udføre hvilke opgaver på arbejdspladsen.

Fra 1. juli 2024 bliver det fastsat i en ny bekendtgørelse, præcis hvilke lægemidler og vacciner en jordemoder må ordinere og administrere uden at inddrage en læge. 

Den del af det forbeholdte virksomhedsområde, som handler om brug af vacciner og lægemidler, kan dog først anvendes i praksis, når de it-systemer, der bruges til at ordinere og administrere lægemidlerne, udvikles og tilpasses, så jordemødrene kan varetage behandlingen patientsikkert. Det vil forventeligt ske i løbet af 2025.

Vejledning på vej

Desuden er en vejledning under udarbejdelse, der skal tydeliggøre og præcisere rammerne for jordemødrenes forbeholdte virksomhedsområde. Vi inddrager relevante parter i arbejdet med vejledningen for jordemødrenes forbeholdte virksomhedsområde. Det forventes, at vejledningen vil blive offentliggjort inden udgangen af 2024.

Se bekendtgørelsen på Retsinformation.dk

Læs mere om jordemødrenes forbeholdte virksomhedsområde og få svar på hyppigt stillede spørgsmål:

FAQ om forbeholdt virksomhedsområde for jordemødre