Det skal du vide om delegation af sundhedsfaglige opgaver

21-02-2024

Delegation af sundhedsfaglige opgaver giver mulighed for en god og effektiv arbejdsfordeling i sundhedsvæsenet. Der er dog nogle ting, man skal være opmærksom på, når en opgave delegeres fra en sundhedsperson til en anden.

Af hensyn til patientsikkerheden er visse sundhedsfaglige opgaver forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner. Det vil sige, at det kun er personer med en bestemt autorisation, der selvstændigt må udføre bestemte sundhedsfaglige opgaver. Det kaldes også ”forbeholdt virksomhed”.

I 2024 har sygeplejersker fået et forbeholdt virksomhedsområde. Samtidig har jordemødre fået udvidet deres forbeholdte virksomhedsområde. Læger, tandlæger og en række andre autoriserede faggrupper har allerede forbeholdte virksomhedsområder.

Forbeholdte opgaver kan gives videre

Med enkelte undtagelser kan en autoriseret sundhedsperson med et forbeholdt virksomhedsområde give forbeholdte opgaver videre til en anden, der ikke har samme autorisation. Det er det, man kalder ”delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed". Det vil sige, at fx en sygeplejerske, der i kraft af sin autorisation må anlægge et blærekateter, kan give den opgave til en social- og sundhedsassistent, der ikke selvstændigt må udføre den type opgaver. Det kræver bare, at nogle bestemte krav er opfyldt.

Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed stiller krav

Det er selvfølgelig vigtigt, at den, der udfører en opgave, er oplært og kan løse opgaven forsvarligt. Det er også vigtigt, at der er klare rammer for delegationen, og at den, der udfører en opgave på delegation ved, hvilket ansvar, der følger med.

Vi har udarbejdet en temaside om hvad man skal være opmærksom på, når man vil bruge muligheden for delegation, og hvordan ansvaret er fordelt, når en forbeholdt opgave bliver delegeret.

Temaside: Bliv klogere på delegation og ansvarsfordeling