Generelt høj patientsikkerhed på tandklinikker, men enkelte undtagelser kræver opmærksomhed

06-09-2023

I 2022 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed 74 sundhedsfaglige tilsyn på tandklinikker landet over. Resultaterne viser, at der på mange tandklikker bliver arbejdet engageret og konstruktivt for at styrke patientsikkerheden, men at der på visse klinikker er alvorlige problemer med det patientsikkerhedsmæssige niveau.

Resultaterne af vores sundhedsfaglige tilsyn på tandklinikker i 2022 er nu opsummeret i en erfaringsopsamling. Opsamlingen viser, at der ved 60 ud af 74 tilsyn var mindre eller ingen problemer af betydning for patientsikkerheden. Det svarer til lidt over 80 procent af de tilsyn på tandklinikker, der blev gennemført i 2022.

”Resultaterne af de sundhedsfaglige tilsyn på tandklinikker viser, at der mange steder bliver arbejdet engageret og konstruktivt for at styrke patientsikkerheden. På langt de fleste tandklinikker ser vi mindre problemer, som klinikkerne relativt let kan rette op på. Vi har typisk en god dialog om emner som journalføring og hygiejne, som er nogle af de områder, hvor der hyppigst er udfordringer med at opfylde kravene i tilsynets målepunkter,” siger Lone Lind, sektionsleder i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Større eller kritiske problemer afdækket ved reaktive tilsyn

Ved ni af vores tilsyn på tandklinikker var der større problemer, og ved fem tilsyn var der kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden. De fleste større og kritiske problemer blev konstateret ved reaktive tilsyn, der blev foretaget ud fra en konkret bekymring for patientsikkerheden på den enkelte klinik, fx efter en bekymringshenvendelse, eller som opfølgning på et påbud efter et tidligere tilsyn.

”Der er visse klinikker, hvor vi ser alvorlige problemer med det patientsikkerhedsmæssige niveau og klinikker, som tidligere har fået et påbud, men fortsat har behov for at forbedre patientsikkerheden. Her har vi blandt andet set kritisable hygiejniske forhold som fx mangler i autoklavekontrol, vandkvalitet og den daglige rengøring, samt manglende akutberedskab fx EPI-penne med overskredet holdbarhed eller som er opbevaret under forkerte forhold,” siger Lone Lind.

Når vi udsteder et påbud til en tandklinik om at rette op på brister i patientsikkerheden, følger vi altid op med et nyt tilsyn for at konstatere, om der er sket de nødvendige forbedringer. Hvis det ikke er tilfældet, fastholder vi påbuddet.

Læs erfaringsopsamlingen

Fakta

  • Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte i 2022 74 sundhedsfaglige tilsyn med tandklinikker.
  • 58 af tilsynene blev gennemført som stikprøvebaserede tilsyn.
  • 10 af tilsynene var reaktive tilsyn på baggrund af blandt andet bekymringshenvendelser.
  • 6 af tilsynene var opfølgende tilsyn på baggrund af påbud udstedt ved tidligere tilsyn.
  • Tilsynene på tandklinikker tog udgangspunkt i et sæt målepunkter, som bl.a. omhandlede journalføring, materialehåndtering og hygiejne.