Ny guide om digital sundhedsfaglig behandling

03-10-2023

Når man bruger digitale teknologier i behandlingen af patienter i sundhedsvæsenet, gælder der som udgangspunkt de samme regler som ved al anden behandling. En ny guide giver svar på nogle af de ofte stillede spørgsmål om ansvar og pligter for behandlingssteder og sundhedspersoner, der tilbyder digital sundhedsfaglig behandling.

Digital sundhedsfaglig behandling er i hastig udvikling i det danske sundhedsvæsen. Som udgangspunkt skal man følge de samme regler, når man bruger digital teknologi i behandlingen, som når man ser patienterne fysisk. Det gælder alt fra videokonsultationer og behandling gennem apps til brug af kunstig intelligens og data fra monitorering af patienter i hjemmet.

De digitale teknologier giver nye muligheder for både patienter og behandlere, men de rejser også en række spørgsmål om bl.a. ansvar, pligter, krav og muligheder for ledere og sundhedspersoner på behandlingssteder, der tilbyder digital behandling.

Derfor har Styrelsen for Patientsikkerhed har lavet en ny guide, der giver svar på nogle ofte stillede spørgsmål om ansvar og pligter ved digital sundhedsfaglig behandling.

”Vi får ofte spørgsmål fra sundhedspersoner og ledere om, hvilke regler der gælder, når man ikke ser patienterne ved fysiske konsultationer, eller når man vil oprette et digitalt behandlingssted. Det korte svar er, at der som udgangspunkt gælder samme pligter og ansvarsforhold ved digital sundhedsfaglig behandling som ved al anden behandling.” siger Anette Lykke Petri, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed.

”Men der er nogle særlige forhold, man skal være opmærksom på, når det gælder digital behandling. Det skal både være teknisk, sundhedsfagligt og juridisk sikkert. Derudover skal man sikre sig, at patienterne har kompetencerne til at indgå i den digitale behandling, og man skal altid overveje, hvilke patienter der er i målgruppen.” siger Anette Lykke Petri.

I den nye guide kan man bl.a. læse om, hvad man som leder og sundhedsperson skal være særligt opmærksom på, når det gælder digital sundhedsfaglig behandling. Man kan også læse om, hvad man skal overveje, hvis man ønsker at bruge apps i behandlingen af patienter.

Læs guiden