Klog på UTH

Sikre arbejdsgange ved betydende bifund

15-08-2023

Det er vigtigt at have sikre arbejdsgange og handle på betydende bifund ved billeddiagnostiske undersøgelser – ellers kan det få alvorlige konsekvenser for patienten.

Klog på UTH er et nyhedsbrev med cases inspireret af hændelser fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase. 

Ved billeddiagnostiske undersøgelser sker det, at den beskrivende læge opdager bifund af betydende karakter. I rapporterede utilsigtede hændelser ser vi imidlertid, at der ikke altid bliver handlet på betydende bifund og lagt en plan for udredning. Det betyder ofte, at patientens behandling bliver forsinket, og det udgør en høj patientsikkerhedsrisiko.

Case

En patient henvises til CT-scanning af hjertet på mistanke om forkalkning i kranspulsårerne. Patienten får udført CT-scanningen ambulant, og hjertelægen afkræfter betydende åreforkalkning. Herefter afsluttes patientens forløb på hjerteafdelingen. Den medscannede del af lungerne beskrives efterfølgende ved billeddiagnostisk afdeling. Her opdages et bifund i form af et tumorsuspekt infiltrat i venstre lunge. Radiologen beskriver bifundet i CT-beskrivelsen, men ikke i konklusionen. CT-beskrivelsen sendes til henvisende afdeling. Hele beskrivelsen bliver ikke læst, og da bifundet ikke fremgår af konklusionen, og patienten er afsluttet, bliver der ikke handlet på bifundet.

Seks måneder senere henviser egen læge patienten til en CT-scanning af lungerne grundet åndenød og hoste. Her genfindes infiltratet i venstre lunge, som nu er tiltaget i størrelse. Udredning i kræftpakkeforløb konstaterer, at der er tale om en ondartet tumor med spredning til andre organer.

Vær opmærksom på

  • At beskrive betydende bifund tydeligt – fx i konklusionen
  • At læse hele billedbeskrivelsen
  • At handle på betydende bifund
  • At have sikre arbejdsgange og klar ansvarsfordeling 

Klog på UTH