Temadag om patientinddragelse

Materialer og videoer fra dagen er under udarbejdelse. Hvis du var tilmeldt arrangementet, modtager du automatisk en mail, når materialet er klart.

Oprindelig programbeskrivelse

I anledning af WHO's internationale patientsikkerhedsdag inviterer Styrelsen for Patientsikkerhed til en online temadag om involvering af patienter og pårørende. 

På temadagen kan du høre om, hvordan det danske sundhedsvæsen og sundhedsmyndighederne på forskellige måder arbejder med at øge inddragelsen af patienter og pårørende.


Hvor og hvornår?

 • 15. september 2023 kl. 9.00-15.00.
 • Temadagen foregår online. 

Hvem er temadagen relevant for?

Temadagen henvender sig til ledere, risikomanagere og andet sundhedspersonale samt patientforeninger.

Program

09:00-10:10: Velkomst og oplæg

 • Ude godt, hjemme bedst - sikker ambulant hjemmebehandling med systematisk patientinvolvering til patienter med maligne blodsygdomme
  v.  Kristina Holmegaard Nørskov, Klinisk sygeplejespecialist/post doc. og Tine Guldbech Johannesen, klinisk sygeplejespecialist/Cand.cur, Afdeling for blodsygdomme Rigshospitalet.Takket være mange dygtige og dedikerede læger og sygeplejersker fra alle landets leukæmibehandlende afdelinger har Danmark været et foregangsland for omlægningen af akut leukæmibehandling fra sengeafsnit til ambulatorier og i patienternes eget hjem. En systematisk tilgang til oplæring af patienter og pårørende og disses meget positive og velvillige indstilling har muliggjort denne markante omstilling af behandlingen, så patienter opholder sig mere i eget hjem end på hospitalet, i modsætning til tidligere hvor det forholdt sig omvendt.

 • Digital inddragelse?
  v. Henriette Langstrup, Lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns UniversitetDigitale løsninger som apps, sensorer og patientportaler muliggør inddragelse af den enkelte patient i egen behandling i hidtil uset omfang. Patienters digitale inddragelse ses som en demokratisk rettighed, en klinisk forbedring og en afgørende ressource i kampen for et bæredygtigt sundhedsvæsen. Men hvem bestemmer, hvordan det skal foregå og hvad sker, når patienter bruger teknologi til at få mere indflydelse end de sundhedsprofessionelle ønsker?

10:10-10:30: Pause

10:30-11:35: Oplæg

 • Patientinddragelse på Flexklinikken ved Akutmodtagelsen på Bispebjerg Hospital
  v. Charlotte Rahbek Norup, chefsygeplejerske og Jens Rasmussen, cheflæge, Akutmodtagelsen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.
  Vi har på akutmodtagelsen overordnet arbejdet struktureret i alle ledelseslag med omsorg, compassion og nærvær, og vi har sat fokus på de mere medmenneskelige aspekter i mødet med patienten. Opmærksomheden på tilbagemeldinger fra patienterne har givet indblik i de små ting, som patienterne oplever som givtige og vigtige for at føle sig tryg. En mere struktureret tilgang til arbejdet med serviceklager og utilsigtede hændelser gør, at vi i højere grad kan være på forkant.

 • Pårørendesamarbejde i ældreplejen - hvorfor er det vigtigt, hvad er det, vi gerne vil og hvordan?
  v. Mine Sylow, specialkonsulent, og Helle Stentoft Dalum, sektionsleder, Enheden for ældre og demens, Sundhedsstyrelsen:
  Samarbejdet med pårørende er en stor del af hverdagen i ældreplejen, og det fungerer ofte rigtig godt, men det kan også være rigtig svært. Sundhedsstyrelsen arbejder med at skabe mulighederne for det gode pårørendesamarbejde i ældreplejen og har nyligt udgivet en håndbog med konkrete forslag til, hvad medarbejderne kan gøre for at styrke samarbejdet mellem medarbejdere og pårørende. Oplægget indeholder både pejlemærker for, hvad der skal ske, og konkrete ideer til, hvor man kan starte.

11:35-12:35 Frokostpause

12:35-13:30: Oplæg

 • Kan fælles beslutningstagning øge patientsikkerheden?
  v. Bettina Mølri Knudsen, ph.d.-studerende ved Center for Fælles Beslutningstagning, Region Syddanmark.
  Fælles beslutningstagning som metode til at inddrage patienter i beslutninger om eget sygdomsforløb, og hvilke positive gevinster det har for patienten – og eksempel på forskning i at give kræftpatienter mulighed for at forberede sig til en samtale om behandlingsvalg.

 • Husk, at jeg er et menneske
  v. Liv Nørregaard Skøtt, projektchef, Dansk Selskab for Patientsikkerhed.
  I 2022 blev jeg kronisk bruger af sundhedsvæsenet, da jeg fik diagnosen sclerose. Det sidste års tid har jeg kæmpet for at blive set og inddraget i mit eget forløb som menneske og ikke kun som patient.

13:30-13:50 Pause

13:50-14:55: Oplæg

 • Social Sundhed
  v. Kristina Louise Bliksted, direktør, Social Sundhed.
  Social Sundhed er en landsdækkende NGO, som med frivillige kræfter arbejder for at skabe større social lighed i sundhed.

 • Utilsigtede hændelser rapporteret af patienter og pårørende
  v. Janet Johannessen, oversygeplejerske, Styrelsen for Patientsikkerhed.
  Utilsigtede hændelser er et værktøj til forbedring af patientsikkerheden. Der rapporteres over 300.000 hændelser om året fra sundhedsmedarbejdere, men kun meget få fra patienter og pårørende. Vi ønsker, at flere patienter og pårørende rapporterer utilsigtede hændelser. Oplægget vil reflektere over barrierer for at rapportere og anvendelse af utilsigtede hændelser fra patienter og pårørende som et værktøj til forbedring af patientsikkerheden.

14:55-15:00 Afrunding og tak for i dag

Kommunikationspakke om international patientsikkerhedsdag

Her kan du downloade en pakke med kommunikationsmateriale om International Patientsikkerhedsdag til brug for ledelse og kommunikation.

Pakken indeholder: 

 • Tre små film/grafikker til hhv. info-/praksisskærme og fx intranet (mp4)
 • En tekst (doc) om International Patientsikkerhedsdag, årets tema (patientinddragelse) og patientsikkerhed generelt.
 • Logoet (png/eps) for International Patientsikkerhedsdag i engelsk og dansk version.

Download den samlede pakke