Lægeattest og ansøgning om kørekort

Del sidens indhold med andre

Ansøgningen om kørekort fungerer samtidig som lægeattest. Ansøgningen om kørekort er opbygget sådan, at ansøgeren på side 1 selv skal give en række nødvendige oplysninger, herunder oplysninger om helbredet. Hvis der er sygdomme eller handicap, skal lægen beskrive disse nærmere. Hvis lægen afkrydser med et "Ja", skal dette beskrives i supplerende oplysninger, og lægen skal udfylde samtlige rubrikker i konklusionen på attestens bagside. Hvis der svares "Nej" i alle felter, er det ikke nødvendigt at udfylde konklusionens punkt 2a. Lægeattest til kørekort skal sædvanligvis udfyldes af ansøgerens egen læge. Hvis en anden læge udfylder attesten skal dette begrundes på side at af attesten.

Den godkendte lægeattest til kørekort hedder officielt "Blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort" og benævnes normalt "Kørekortattesten". Det er altid den, der skal anvendes.

Derudover er der nu også en særlig attest, som skal udfyldes i nogle tilfælde, hvis ansøgeren har diabetes. Den benævnes "Lægeerklæring om diabetes i forbindelse med helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort", men benævnes normalt "Diabetesattesten". Den skal udfyldes og sendes med ved ansøgning om kørekort i Gruppe 2, hvis ansøger bliver behandlet med medicin, som kan medføre hypoglykæmi (insulin m.m.). Ved ansøgning om Gruppe 1-kørekort skal den udfyldes og sendes med, når ansøgeren behandles med medicin, der kan medføre hypoglykæmi, og diabetessygdommen er ustabil eller har medført komplikationer.

Der stilles forskellige krav til helbredet afhængig af hvilket køretøj, der ansøges om kørekort til. Køretøjerne inddeles i kategorier og grupper. På ansøgningen skal det oplyses hvilken kategori, der ansøges om.