Kørekort

Del sidens indhold med andre

Du skal have en lægeattest, når du skal have et kørekort for første gang, når du skal forny et stort kørekort, og hvis du har en tidsbegrænsning på dit kørekort på grund af helbredsmæssige forhold.

Din kørekortssag i Styrelsen for Patientsikkerhed

 • 1

  Borgerservice modtager ansøgning om kørekort med anmærkninger i helbredsattesten og sender den til politiet.

 • 2

  Færdselsstyrelsen konstaterer, at der er behov for en vurdering af helbredsoplysningerne og sender ansøgningen til Styrelsen for Patientsikkerhed.

 • 3

  Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer helbredsoplysningerne og sender en anbefaling til politiet.

 • 4

  Færdselsstyrelsen vurderer, om der er brug for yderligere oplysninger fra ansøger, og om der skal være partshøring i sagen.

 • 5

  Færdselsstyrelsen træffer afgørelse på baggrund af sagens oplysninger og orienterer ansøger og Borgerservice om afgørelsen.

 • 6

  Borgerservice sender kørekortet til ansøger.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden i Styrelsen for Patientsikkerhed kan variere. Typisk behandler vi sagen på 3 - 4 uger.

Nye kørekortregler trådte i kraft 1. juli 2017

Slut med lægetjek af ældre bilister

Nye regler fra 1. juli betyder, at det obligatoriske lægetjek for bilister, som er 75 år og derover, udgår.

Fremover er et kørekort gyldigt i 15 år, og skal derefter fornys administrativt.

Det obligatoriske lægetjek udgår dog ikke for bilister, der i forvejen er underlagt restriktioner for deres kørekort på grund af helbredsforhold som for eksempel diabetes og epilepsi. I den situation kræver fornyelse af kørekortet ved udløb fortsat en lægeerklæring, uanset bilistens alder. Også fornyelse af stort kørekort (gruppe 2) kræver fortsat en lægeerklæring.