Helbredskrav til kørekort

Del sidens indhold med andre

Som sundhedsfaglig person har du en vigtig rolle i at vurdere helbredstilstanden hos patienter i forbindelse med ansøgning om udstedelse eller fornyelse af kørekort og overvejelser om et lægeligt kørselsforbud. Du skal tage stilling til et eventuelt lægeligt kørselsforbud, hvis patienten er ude af stand til at føre køretøjet på en fuldt betryggende måde.

Når du som praktiserende læge eller speciallæge skal vurdere helbredstilstanden hos en patient, kan du benytte vejledningen om helbredskrav til kørekort. Det kan være i forbindelse med udstedelse eller fornyelse af kørekort eller hvis du af anden årsag har overvejelser om et lægeligt kørselsforbud.

Vejledningen præciserer de krav til omhu og samvittighedsfuldhed, som læger i henhold til autorisationsloven bør udvise ved vurdering af spørgsmål om helbred og bilkørsel.

Vejledningen kan også læses af borgere, der har brug for at vide, hvornår det lægefagligt vurderes, at en borger på grund af sygdom, svækkelse, påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer, eller af andre lignende årsager »er ude af stand til at føre køretøjet på fuldt betryggende måde«, jf. færdselslovens § 54, stk. 2. Heraf fremgår det klart, at motorkøretøj ikke må føres eller forsøges ført af nogen, som er omfattet af ovenstående.

Vejledning om helbredskav til kørekort udgives af Styrelsen for Patientsikkerhed, og er et arbejdsredskab for læger. Den er en lægefaglig omformulering af de lægefaglige dele af det juridiske dokument "Bekendtgørelse om kørekort". Vejledningen opdateres med få års mellemrum.

Gå til vejledning om helbredskrav til kørekort (retsinformation.dk)

Hent vejledning om helbredskrav til kørekort (pdf)

Lægeligt kørselsforbud

Såfremt der er udstedt et lægeligt kørselsforbud og du er i tvivl om overholdelse eller ved at patienten ikke overholder dette skal du som læge indberette dette skriftligt til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS). STPS videregiver oplysningen til Færdselsstyrelsen som evt. beder politiet inddrage førerretten.

Hvis du som læge er i tvivl om der bør udstedes kørselsforbud bør du:

  • Læse om den pågældende tilstand i vejledning om helbredskav til kørekort
  • Du kan foreslå for kørekortansøger at der indledes en kørekortsag. Dette er en vejledende helbredsmæssig køretest, og er ikke det samme som en regulær køreprøve
  • Ved tvivl herefter kan du som læge ringe til vagthavende læge ved Styrelsen for Patientsikkerhed for en drøftelse