Kørekort og helbred

Styrelsen for Patientsikkerhed yder lægefaglig rådgivning til Færdselsstyrelsen i kørekortsager. Det et færdselsstyrelsen, der træffer afgørelse om udstedelse og fornyelse af kørekort.

For sundhedsfaglige

Helbredskrav til kørekort

Som læge har du en vigtig rolle i at vurdere helbredstilstanden hos patienter i forbindelse med ansøgning om udstedelse eller fornyelse af kørekort og overvejelser om et lægeligt kørselsforbud.

Læs mere om helbredskrav til kørekort og lægeligt kørselsforbud

Sikkerhedssele

Der kan i særlige tilfælde gives fritagelse for brug af sikkerhedssele. 

Læs mere om fritagelse for brug af sikkerhedssele