Kørekort og helbred

Styrelsen for Patientsikkerhed yder lægefaglig rådgivning til Færdselsstyrelsen i kørekortsager. Færdselsstyrelsen træffer afgørelse om udstedelse og fornyelse af kørekort.

Sikkerhedssele

Der kan i særlige tilfælde gives fritagelse for brug af sikkerhedssele. 

Læs mere om fritagelse for brug af sikkerhedssele