Dansk Patientsikkerhedsdatabase Årsberetning 2023

26-06-2024

I 2023 blev der rapporteret i alt 409.815 utilsigtede hændelser (UTH) i Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Det fremgår af Dansk Patientsikkerhedsdatabase Årsberetning 2023, hvor man bl.a. kan se tal for udviklingen af rapporterede UTH over tid og se forskelle i alvorlighed mellem forskellige typer af UTH.

I Dansk Patientsikkerhedsdatabase Årsberetning 2023 kan man bl.a. se tal for udviklingen af rapporterede utilsigtede hændelser (UTH over tid) og se forskelle i alvorlighed mellem forskellige typer af UTH. Tallene viser bl.a., at der i 2023 blev rapporteret 152.290 UTH individuelt. Derudover blev der rapporteret 257.525 UTH ved samlerapportering, som er en forenklet metode til registrering af bestemte, hyppige utilsigtede hændelser. 

I årsberetningen kan man desuden bl.a. se fordelingen af UTH i forskellige hovedgrupper og læse om den samlede patientsikkerhedsrisiko for UTH rapporteret forskellige steder i sundhedsvæsenet.

Læs Dansk Patientsikkerhedsdatabase Årsberetning 2023