Rapport over blodproduktområdet 2023

05-07-2024

Styrelsen for Patientsikkerheds rapport for blodproduktområdet i 2023 indeholder oplysninger om bl.a. antallet af bloddonorer, fuldblodstapninger og plasmatapninger i Danmark samt det tilhørende forbrug og anvendelse af blodprodukter inden for sundhedsvæsnet.

Den årlige rapport for blodproduktområdet indeholder information om blod og blodkomponenter i Danmark, og data er baseret på regionernes egne oplysninger, som de årligt indrapporterer til styrelsen.

Det fremgår af rapporten, at:

  • Leverancen af plasma til lægemiddelproduktion er steget med 4,9%
  • Regionerne er blevet mere effektive til at levere blodkomponenter ved at begrænse tab ved opbevaring/distribution
  • Regionernes mangeårige indsats med at reducere anvendelse af transfusion stadig slår igennem med et fald på 1,5 – 7,7% i 2023. 

Læs hele rapporten over blodproduktområdet 2023