Statusrapport for ældretilsynet 2018-2021

15-09-2021

Styrelsen for Patientsikkerhed fik i 2018 til opgave at føre tilsyn på ældreområdet efter serviceloven. Styrelsen har ført 419 tilsyn og gør status over indsatsen i ny rapport. Rapporten viser, at tilsynene medfører udvikling og øget kvalitet i plejeenhederne.

Læs statusrapporten for ældretilsynet 2018-2021