Erfaringsopsamling for det sundhedsfaglige tilsyn med COVID-19-testcentre 2021

08-11-2021

I 2021 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed 40 sundhedsfaglige tilsyn med COVID-19-testcentre. Tilsynene omfattede både offentlige og private samt små og store teststeder, og resultaterne viser, at der generelt er patientsikre arbejdsgange på området.

Læs hele erfaringsopsamlingen for tilsynet her.