Styrelsen for Patientsikkerheds årsrapport 2020

22-03-2021

Årsrapporten vedrører Styrelsen for Patientsikkerheds aktiviteter, regnskab og målopfyldelse af resultatkontrakt for 2020.

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Styrelsen for Patientsikkerhed, CVR nr. 3710 5562, er ansvarlig for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2020.

Læs hele årsrapporten for 2020