Ældretilsynet: Erfaringsopsamling

2021

Denne rapport er nr. 2 erfaringsopsamling, siden ældretilsynet gik sit første tilsyn i 2018. Rapporten ser på erfaringer fra tilsyn gennemført i perioden fra marts 2019 til marts 2021, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemført 250 planlagte tilsyn.

De fire temaer gennemgås ud fra det overordnede fokus, som er borgerens selvbestemmelse, medinddragelse og indflydelse i eget liv.

Selvbestemmelse, medinddragelse og indflydelse i eget liv handler om både små og store ting: Fra hvornår borgeren gerne vil stå op, hvornår borgeren er sulten til frokost, hvilke aktiviteter borgeren interesserer sig for og får glæde af, men også ønsker til livets sidste fase. Her er det essentielt, at plejepersonalet har de fornødne forudsætninger og den nødvendige vidensdeling til at sikre, at borgerens egne ønsker bliver imødekommet og dokumenteret, så alle omkring borgeren kender til behov og ønsker.

Rapporten er inddelt i fire temaer. Det drejer sig om 1) Dokumentation og vidensdeling 2) Forebyggelse af funktionsevnetab 3) Rehabilitering, genoptræning og vedligeholdelse af træning og 4) Livets sidste fase.